Om du inte automatiskt blir vidareskickad klicka på länken nedan:
https://kalmar.se/omsorg-och-stod/invandring-och-integration/projekt-bas-kalmar/om-projektet-bas-kalmar/beskrivning-av-verksamheten-bas-kalmar.html

Sidans rubrik sätts efter namnet på sidan och ingress med metadata för beskrivning.

Beskrivning av verksamheten Bas KALMAR

Bas KALMAR:s målgrupp har varit kortutbildade vuxna nyanlända, tidigt i etableringen.