Digitala verktyg

Mycket i samhället sker digitalt idag. Sverige har en stor litterär norm som gör det svårt att förstå människor som inte fått möjligheten att läsa och skriva.

Att inte kunna läsa och veta hur man använder en telefon eller en dator innebär begränsningar och svårigheter.

De som inte behärskar datorer eller mobiltelefoner är som informationsteknologins analfabeter. De blir utestängda viktiga funktioner i samhället och beroende av andra för att kunna sköta alldagliga saker som att åka buss, handla på internet, anmäla till Försäkringskassan, sköta kontakter med skolan och vården.

Bas KALMAR personal förklarar, kommer på besök och ger information om målgruppens svårigheter.

"Det är lättare att rapportera digitalt än att laga mat."
Citat från tjänsteperson

Digitala verktyg på Bas KALMAR har inneburit den egna mobilen, Whatsapp, Ipads, dataträning samt SFI-introduktion. De flesta människor äger en mobiltelefon nuförtiden eller får köpa en när de kommer till Sverige. Det har vi utgått från i verksamheten på Bas KALMAR.

I samhället är det mycket som kräver att man ska kunna använda telefonen till exempel läkartid via telefonen, rapportering till Arbetsförmedlingen och Försäkringskassan, planering med Arbetsförmedlingen eller kontakt med socialtjänsten men även kontakt med familj, släkt och vänner.

Våren 2020 då coronapandemin förändrade samhället så blev det mer digital träning på Bas KALMAR i och med att projektet fick hjälpa till med en mer digital SFI-introduktion. Detta för att SFI fick ställa om till enbart digital undervisning och inga fysiska möten. Det digitala studiesättet upplevdes som mycket svårt för Bas KALMAR:s målgrupp och hur resultatet blir får framtiden utvisa.

Många deltagare har visat sig använda Whatsapp redan innan tiden på Bas KALMAR och därför har vi också gjort det i vår digitala kommunikation. Vi har jobbat i grupper där vi har lagt ut både information och läxor.

För att kunna träna på läxor hemma har vi även spelat in många läxor på film eller ljudfiler och kopplat dem till QR-koder. Det har gjort att deltagarna har kunnat titta och lyssna många gånger.

På Bas KALMAR har deltagarna fått träna på olika språk-appar på iPads. En del av apparna har deltagarna laddat hem på sina telefoner för att kunna träna vidare hemma.

De läskunniga deltagarna har gått datakurs en gång i veckan för där dessa moment ingått utefter individens förutsättningar:

  • sätta på och stänga av datorn, öppna och stänga program
  • använda datormusen
  • skriva stor bokstav, punkt, radbrytning, mellanslag och använda piltangenter
  • skriva e-post
  • skriva i ordbehandlingsprogram
  • söka på Google
  • lära sig svenska

Våren 2020 fick deltagare även förberedas på Bas KALMAR inför digital SFI. De har då fått Chromebooks från SFI med Google-inlogg och där har deltagarna satts i olika klasser med uppgifter från SFI-lärarna. Bas-personalen har stöttat deltagarna med tekniken när de löser uppgifterna samt haft uppföljning med SFI-lärarna kring hur det går för deltagarna.

När distansstudier infördes på SFI var även nybörjare tvungna att lära sig hantera dator och Google Classroom. Det är en lång väg att gå när man knappt kan läsa och skriva och dessutom inte kan så mycket svenska. Videosamtal med samtal och dela bild för att träna läsning fungerar bättre än exempelvis Google formulär och Kahoot.

Fler sidor inom verksamhet

Kort om verksamheten Bas KALMAR

Bas KALMAR vill hjälpa deltagarna med att förstå det nya samhället och få lära känna sin egen stad.

Språkinsatser

För att deltagarna ska förstå innehållet i verksamheten behövs språkstöd, helst på deltagarnas modersmål.

Matematik

Matematik är något som alla använder i vardagen och därför viktigt att alla förstår.

Friskvård och hälsa

Bas KALMAR har öppnat ögonen för många vad gäller kost och träning.

Vardagsliv

Många i målgruppen behöver vidga sin kunskap om samhället i Sverige för att öka delaktighet.

Senast uppdaterad: 26 november 2021
Publicerad: 28 juli 2021