Trygghet och säkerhet på Tvärskogsskolan

Ett gemensamt synsätt angående trygghet och trivsel finns på hela skolan och vi följer de ordningsregler som finns uppsatta.

Fler sidor inom stöd, hälsa och trygghet på tvärskogsskolan

Elevhälsan på Tvärskogsskolan

Elevhälsans uppdrag är att främja, förebygga och stödja elevens utveckling mot målen

Olycksfallsförsäkring

Information om olycksfallsförsäkring på Tvärskogsskolan

Sekretess i skolan

Sekretess på Tvärskogsskolan

Central elevhälsa

Den kommunala elevhälsan omfattar medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser

Senast uppdaterad: 3 mars 2021
Publicerad: 2 mars 2021