Skärpta råd för att begränsa smittspridningen i Kalmar län

Fram till 24 januari skärps restriktionerna ytterligare

Trygghet och säkerhet

Ett gemensamt synsätt angående trygghet och trivsel finns på hela skolan och vi följer de ordningsregler som finns uppsatta.

Enheten har en krisgrupp och en plan för krishantering. Vi skriver tillbudsrapporter när olyckor och tillbud sker. Det finns upprättade handlingsplaner och riskanalyser för olika krissituationer. Vi genomför skyddsronder varje år. Lek – och idrottsredskap besiktigas varje år.

Fotografering i skolan på Tvärskogsskolan

Skolans policy gällande fotografering av barn och sociala medier

Mobbning, diskriminering och kränkande behandling på Tvärskogsskolan

Så här hanteras mobbning, trygghet och säkerhet på våra förskolor och skolor i Kalmar kommun

Olycksfallsförsäkring på Tvärskogsskolan

Kalmar kommuns försäkringar för barn och elever i våra verksamheter

Sekretess på Tvärskogsskolan

Alla barn, elever och föräldrar ska kunna vända sig till personalen i känsliga ärenden och veta att sekretesslagen ...