Olycksfallsförsäkring

Alla elever, barn, ungdomar och andra grupper inom Kalmar kommuns verksamhet är olycksfallsförsäkrade genom Protector. Försäkringen gäller dygnet runt.

Fler sidor inom stöd, hälsa och trygghet på tvärskogsskolan

Trygghet och säkerhet på Tvärskogsskolan

Ett gemensamt synsätt angående trygghet och trivsel finns på hela skolan

Elevhälsan på Tvärskogsskolan

Elevhälsans uppdrag är att främja, förebygga och stödja elevens utveckling mot målen

Sekretess i skolan

Sekretess på Tvärskogsskolan

Central elevhälsa

Den kommunala elevhälsan omfattar medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser

Publicerad: 2 mars 2021