Stöd, hälsa och trygghet på Tvärskogsskolan

Alla elever behöver stöd i sin utveckling. Behovet av stöd kan ha fysiska, psykiska, sociala eller helt andra skäl. Det kan vara tillfälligt stöd eller bestå under hela skoltiden.

Trygghet och säkerhet på Tvärskogsskolan

Ett gemensamt synsätt angående trygghet och trivsel finns på hela skolan

Elevhälsan på Tvärskogsskolan

Elevhälsans uppdrag är att främja, förebygga och stödja elevens utveckling mot målen

Olycksfallsförsäkring

Information om olycksfallsförsäkring på Tvärskogsskolan

Sekretess i skolan

Alla barn, elever och föräldrar ska kunna vända sig till personalen i känsliga ärenden och veta att sekretesslagen

Fotografering i skola och förskola

Skolans policy gällande fotografering av barn och sociala medier

Central elevhälsa

Den kommunala elevhälsan omfattar medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser