Välkommen till Trekantenskolan

Trekantenskolan är en mindre skola med förskoleklass till årskurs 6 som är belägen i det lugna och naturnära samhället Trekanten.

Med nybyggda och nyrenoverade lokaler erbjuder vi en ändamålsenlig och god
arbetsmiljö. Skolans storlek gör att ”alla känner alla”, vilket skapar stor trygghet och gemenskap för såväl elever som pedagoger.

Vi arbetar målmedvetet utifrån läroplanen för att alla elever ska nå så långt som möjligt i sin kunskapsutveckling. Hela skolan arbetar utifrån ett formativt arbetssätt, vilket omfattar såväl lärande som bedömning. Detta arbetssätt gör att det råder arbetsro i våra klasser och eleverna är väl medvetna om sitt lärande.

Samtliga våra lärare är behöriga i de ämnen som de undervisar i. Fritidspedagogerna arbetar nära skolan och tillsammans med grundskollärarna för att de tillsammans ska kunna skapa bästa möjliga förutsättningar för hela elevens dag.

Vi erbjuder:

  • Förskoleklass
  • Årskurs 1-6
  • Fritidshem

Välkommen till Trekantenskolan!

Fler sidor inom välkommen till trekantenskolan

Kontakta Trekantenskolan

Kontaktuppgifter till Grundskolans rektor och skolledning

Modersmål, hemspråk på Trekantenskolan

Rättigheter och regler för modersmålsundervisning

Resultat och uppföljning på Trekantenskolan

Undersökningar och enkäter gjorda av elever och vårdnadshavare i Kalmar kommuns skolor

Skolan och dess omgivning

Trekantenskolans omgivning och lokaler

Publicerad: 28 oktober 2020