Olycksfallsförsäkring

Alla elever, barn, ungdomar och andra grupper inom Kalmar kommuns verksamhet är olycksfallsförsäkrade genom Protector. Försäkringen gäller dygnet runt.

Fler sidor inom stöd, hälsa och trygghet på smedbyskolan

Trygghet och säkerhet på Smedbyskolan

Smedbyskolan har en krisgrupp. Krisgruppens arbetsuppgift är att snabbt kunna organisera sig och fungera rationellt

Elevhälsa på Smedbyskolan

Elevhälsans uppdrag på Smedbyskolan är att främja, förebygga och stödja elevens utveckling mot målen

Fotografering i skolan

Skolans policy gällande fotografering av barn och sociala medier

Mobbning, diskriminering och kränkande behandling på Smedbyskolan

Så här hanteras mobbning, trygghet och säkerhet på våra förskolor och skolor i Kalmar kommun

Central elevhälsa

Den kommunala elevhälsan omfattar medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser

Publicerad: 13 augusti 2021