Vision och mål på Lindöskolan

Förskoleklassen är för de flesta elever det första mötet med Lindöskolan. Här arbetar vi på ett lekfullt sätt med elevernas tidiga
matematik-, läs- och skrivutveckling.

På lågstadiet, årskurs 1-3, fortsätter det viktiga arbetet med de grundläggande färdigheterna och förmågorna. Läs- och skrivutveckling tränas med hjälp av såväl dator som papper och penna. I matematik arbetar vi mycket praktiskt.

På mellanstadiet, årskurs 4-6, sker en ökning i kunskapsinhämtning och utvecklande av förmågor.

Skolans har fyra fritidshem – förskoleklass, åk 1 och åk 2 har egna fritidshem. Skolan har också ett äldrefritids för åk 3-6.

Lindöskolan har tre utbildade speciallärare/specialpedagoger som arbetar för att stödja eleverna till god måluppfyllelse.

Skolan har engagerade och välutbildade pedagoger som arbetar nära eleverna och ger dem kontinuerlig feedback på sitt arbete (formativ bedömning) för att de ska utvecklas så långt det är möjligt. Vi hjälper eleverna med deras inställning till sitt lärande och till sin egen förmåga genom att fokusera på lärprocessen och vägen till målet. Vårt mål är att eleverna ska känna ”Jag kan inte...än!”.

Vi erbjuder fokustid (läxhjälp) för alla skolans elever.

Fler sidor inom välkommen till lindöskolan

Förväntningar på Lindöskolan

På Lindöskolan finns förväntningar både på dig som elev och vårdnadshavare samt på oss som personal.

Kontakta Lindöskolan

Kontaktuppgifter till Grundskolans rektor och skolledning

Modersmål, hemspråk på Lindöskolan

Rättigheter och regler för modersmålsundervisning

Om Lindöskolan

Lindöskolan ligger naturskönt nästan mitt i staden. Vi har gångavstånd till havet, stadskärnan och den fantastiska

Resultat och uppföljning på Lindöskolan

Undersökningar och enkäter gjorda av elever och vårdnadshavare i Kalmar kommuns skolor

Värdegrund på Lindöskolan

På Lindöskolan skapar vi goda relationer genom att vi bemöter varandra med omtanke och respekt.

Senast uppdaterad: 20 maj 2021
Publicerad: 7 augusti 2020