Stöd, hälsa och trygghet

Alla elever behöver stöd i sin utveckling. En del elever behöver mer hjälp än andra för att klara skolarbetet. Behovet av stöd kan ha fysiska, psykiska, sociala eller helt andra skäl. Det kan vara tillfälligt stöd eller bestå under hela skoltiden.

Elevhälsa på Lindöskolan

Elevhälsans uppdrag på Lindöskolan är att främja, förebygga och stödja elevens utveckling mot målen

Trygghet och säkerhet på Lindöskolan

Lindöskolans arbete med trygghet och säkerhet. Krisgrupp, trygghetsgrupp och POSOM-grupp