Förväntningar på Lindöskolan

På Lindöskolan finns förväntningar både på dig som elev och vårdnadshavare samt på oss som personal.

Vi förväntar oss av dig som elev att:

 1. Du sköter dina arbetsuppgifter samt läxor.
 2. Du tar ansvar för dig själv, dina kläder och saker samt din miljö.
 3. Du respekterar att klassrummet är ett arbetsrum och att alla där har rätt till arbetsro.
 4. Du visar respekt för alla barn och vuxna genom att du lyssnar på andra och väntar på din tur, då fler skall samsas om uppmärksamheten. Du använder ett vårdat och trevligt språk, där hälsningsfraser och artigheter som tack och godmorgon är självklara. Du passar tider. Du använder trevligt bordsskick. Du hjälper till att hålla rent och snyggt på Lindöskolan.
 5. Du respekterar det svar eller den uppmaning du får från en vuxen på Lindöskolan.
 6. Du alltid gör ditt bästa.

Vi förväntar oss av dig som vårdnadshavare att:

 1. Du engagerar dig i ditt barns skolgång och ev. fritidstid.
 2. Du håller kontakt med ditt barns lärare samt ev. fritidspersonal.
 3. Du stöttar ditt barn hemma, utifrån de överenskommelser vi har tillsammans.
 4. Ditt barn har rätt utrustning och är förberedd för en ny skoldag.
 5. Du deltar aktivt i utvecklingssamtal och föräldramöten.
 6. Ditt barn är hemma och vilar sig vid sjukdom samt att detta anmäls till kommunens kontaktcenter 0480-45 00 00.
 7. Du tar kontakt med personal eller skolledning om det är något du undrar över.
 8. Du noggrant och i tid lämnar in svarstalonger och schema till fritids.

Ni kan förvänta er av personalen på Lindöskolan att:

 1. Vi förbereder barnen för ett livslångt lärande samt en verklighet efter skoltiden.
 2. Vi strävar efter att alla barn når kunskapsmålen.
 3. Kunskapsutveckling och den personliga, sociala utvecklingen går hand i hand.
 4. Vi arbetar med att skapa trygghet, arbetsro och trivsel för alla barn.
 5. Vi hjälper barnen att lösa konflikter på ett konstruktivt sätt.
 6. Vi bemöter pojkar och flickor jämlikt och därmed arbetar aktivt för jämställdhet.
 7. Vi bjuder in till utvecklingssamtal varje termin, där vi ger er ett underlag innan samtalet så att ni kan delta aktivt.
 8. Vi behandlar förtrolig information professionellt.
 9. Ni får kontinuerlig veckoinformation från ditt barns klass.
 10. Vi utvärderar kontinuerligt vårt och barnens arbete samt är öppna för andras synpunkter.

Fler sidor inom välkommen till lindöskolan

Kontakta Lindöskolan

Kontaktuppgifter till Grundskolans rektor och skolledning

Modersmål, hemspråk på Lindöskolan

Rättigheter och regler för modersmålsundervisning

Om Lindöskolan

Lindöskolan ligger naturskönt nästan mitt i staden. Vi har gångavstånd till havet, stadskärnan och den fantastiska

Resultat och uppföljning på Lindöskolan

Undersökningar och enkäter gjorda av elever och vårdnadshavare i Kalmar kommuns skolor

Vision och mål på Lindöskolan

Skolan har engagerade och välutbildade pedagoger som arbetar nära eleverna och ger dem kontinuerlig feedback på sit

Värdegrund på Lindöskolan

På Lindöskolan skapar vi goda relationer genom att vi bemöter varandra med omtanke och respekt.

Senast uppdaterad: 20 maj 2021
Publicerad: 7 augusti 2020