Eldningsförbud i Kalmar kommun

Från och med klockan 12.00 torsdag 10 juni så råder det eldningsförbud i Kalmar kommun.

Trygghet och säkerhet på Gröndalsskolan

På Gröndalsskolan arbetar vi aktivt för ett gemensamt synsätt kring trygghet och studiero.

Gröndalsskolan ska vara fri från mobbing, diskriminering eller kränkande behandling. Trygghet och trivsel på skolan är en förutsättning för lärandet och för den personliga utvecklingen. All personal ansvarar för trygghet och trivsel på skolan.

På Gröndalsskolan skapar vi goda relationer genom att vi bemöter varandra med omtanke och respekt. Elevernas trygghet och trivsel är avgörande för resultaten. Skolan har en plan mot diskriminering och kränkningar, där vi beskriver vårt arbete och vår nolltolerans mot alla former av kränkningar.

Gröndalsskolans trygghetsgrupp träffas var tredje vecka och arbetar fram en plan för skolans värdegrundsarbete.

Fler sidor inom stöd, hälsa och trygghet på gröndalsskolan

Central elevhälsa

Den kommunala elevhälsan omfattar medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser

Senast uppdaterad: 20 januari 2021
Publicerad: 11 januari 2021