Olycksfallsförsäkring

Alla elever, barn, ungdomar och andra grupper inom Kalmar kommuns verksamhet är olycksfallsförsäkrade genom Protector. Försäkringen gäller dygnet runt.

Fler sidor inom stöd, hälsa och trygghet på gröndalsskolan

Trygghet och säkerhet på Gröndalsskolan

På Gröndalsskolan arbetar vi aktivt för ett gemensamt synsätt kring trygghet och studiero.

Elevhälsan på Gröndalsskolan

Elevhälsan består av kurator, skolsköterska, specialpedagog och rektor.

Central elevhälsa

Den kommunala elevhälsan omfattar medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser

Senast uppdaterad: 8 september 2021
Publicerad: 11 januari 2021