Begränsa smittspridningen av covid-19

Här hittar du de lagar, råd och rekommendationer som gäller för Kalmar län.

Läsårstider på Gröndalsskolan

Gröndalsskolan följer de läsårstider som är satta av politiker i Kalmars utbildningsnämnd. Utöver de gemensamt satta studiedagarna sätts två egna, vilka bestäms enskilt på skolan.

Läsår 2020/2021

Hösttermin 18 augusti - 18 december

  • Studiedag 17 september
  • Höstlov 26 oktober - 30 oktober
  • Stängningsdag 26 oktober
  • Studiedag 23 november

Vårtermin 7 januari - 11 juni

  • Studiedag 7 januari
  • Sportlov 22 februari - 26 februari
  • Stängningsdag 15 mars
  • Påsklov 6 april - 9 april
  • Studiedag 20 april
  • Lov 14 maj

Fler sidor inom elev och vårdnadshavare på gröndalsskolan

Om Gröndalsskolan

Grundsärskolan i Kalmar heter Gröndalsskolan och är lokaliserad på två platser, Gröndal samt Tullbro.

Betygsättning på Gröndalsskolan

Elever i grundsärskola som läser ämnen kan från och med åk 6 begära betyg.

Fritidshem på Gröndalsskolan

På fritidshemmet är eleverna när vårdnadshavarna arbetar eller studerar. Fritidshem finns på både Gröndal och Tullb...

Lektionsschema för elever på Gröndalsskolan

Elevernas scheman är individuella

Vår matsedel på Gröndalsskolan

Vi erbjuder en god, varierad och näringsriktig kost. Länk till matsedeln finns här.

Prov och läxor på Gröndalsskolan

Prov och läxor är ovanligt på Gröndalsskolan.

Skolskjuts

Flertalet elever kommer till skolan med någon form av skolskjuts.

Inloggning vårdnadshavare

Inloggning till lärportalen EdWise

Sjukanmälan på Gröndalsskolan

Sjukanmäl ditt barn via epost, telefon eller lärportalen EdWise

Dokument och blanketter på Gröndalsskolan

Dokument och blanketter på Gröndalsskolan

Senast uppdaterad: 20 januari 2021
Publicerad: 11 januari 2021