Läsårstider på Gröndalsskolan

Gröndalsskolan följer de läsårstider som är satta av politiker i Kalmars utbildningsnämnd. Utöver de gemensamt satta studiedagarna sätts två egna, vilka bestäms enskilt på skolan.

Läsår 2023/2024
Hösttermin 21 augusti - 21 december

  • Studiedag 18 september
  • Höstlov 30 oktober - 3 november, (30 oktober stängningsdag)

Vårtermin 8 januari - 14 juni

  • Studiedag 8 januari
  • Studiedag 6 februari
  • Sportlov 19-23 februari
  • Studiedag och stängningsdag skola och fritidshem 15 mars
  • Påsklov 2 april - 5 april
  • Studiedag 25 april
  • Lovdag 10 maj
  • Lovdag 7 juni

Fler sidor inom elev och vårdnadshavare på gröndalsskolan

Betygsättning på Gröndalsskolan

Elever i anpassad grundskola som läser ämnen kan från och med åk 6 begära betyg.

Fritidshem på Gröndalsskolan

På fritidshemmet är eleverna när vårdnadshavarna arbetar eller studerar. Det finns två fritidshem på Gröndalsskolan

Lektionsschema för elever på Gröndalsskolan

Elevernas scheman är individuella

Vår matsedel på Gröndalsskolan

Vi erbjuder en god, varierad och näringsriktig kost. Länk till matsedeln finns här.

Prov och läxor på Gröndalsskolan

Prov och läxor är ovanligt på Gröndalsskolan.

Skolskjuts

Flertalet elever kommer till skolan med någon form av skolskjuts.

Inloggning vårdnadshavare

Inloggning till lärportalen Unikum

Sjukanmälan på Gröndalsskolan

Sjukanmäl ditt barn via Edlevo

Dokument och blanketter på Gröndalsskolan

Dokument och blanketter på Gröndalsskolan

Senast uppdaterad: 16 november 2023
Publicerad: 11 januari 2021