Läsårstider på Gröndalsskolan

Gröndalsskolan följer de läsårstider som är satta av politiker i Kalmars utbildningsnämnd. Utöver de gemensamt satta studiedagarna sätts två egna, vilka bestäms enskilt på skolan.

Läsår 2021/2022


Hösttermin 23 augusti - 22 december

  • Studiedag 20 september
  • Höstlov 1 november - 5 november (1 november stängningsdag på fritids)
  • Studiedag 8 november

Vårtermin 11 januari - 17 juni

  • Studiedag 11 januari
  • Sportlov 21 februari - 25 februari
  • Studiedag 18 mars
  • Studiedag 21 mars (stängningsdag på fritids)
  • Påsklov 19 april - 22 april
  • Lovdag 27 maj

Fler sidor inom elev och vårdnadshavare på gröndalsskolan

Betygsättning på Gröndalsskolan

Elever i grundsärskola som läser ämnen kan från och med åk 6 begära betyg.

Fritidshem på Gröndalsskolan

På fritidshemmet är eleverna när vårdnadshavarna arbetar eller studerar. Det finns två fritidshem på Gröndalsskolan...

Lektionsschema för elever på Gröndalsskolan

Elevernas scheman är individuella

Vår matsedel på Gröndalsskolan

Vi erbjuder en god, varierad och näringsriktig kost. Länk till matsedeln finns här.

Prov och läxor på Gröndalsskolan

Prov och läxor är ovanligt på Gröndalsskolan.

Skolskjuts

Flertalet elever kommer till skolan med någon form av skolskjuts.

Inloggning vårdnadshavare

Inloggning till lärportalen EdWise

Sjukanmälan på Gröndalsskolan

Sjukanmäl ditt barn via e-post, telefon eller lärportalen EdWise

Dokument och blanketter på Gröndalsskolan

Dokument och blanketter på Gröndalsskolan

Senast uppdaterad: 15 september 2021
Publicerad: 11 januari 2021