Eldningsförbud i Kalmar kommun

Från och med klockan 12.00 torsdag 10 juni så råder det eldningsförbud i Kalmar kommun.

Fritidshem på Gröndalsskolan

Gröndalsskolan - grundsärskolan i Kalmar är idag lokaliserade på två platser Gröndal och Tullbro. På respektive skola finns ett fritidshem.

På fritidshemmet är eleverna när vårdnadshavarna arbetar eller studerar. Fritidshemmet har öppet alla vardagar, året om.

Från höstterminen det året eleverna fyller 12 år har de inte längre rätt till fritidshem, men behovet av tillsyn kan kvarstå om vårdnadshavarna arbetar eller studerar.

Vårdnadshavarna kan då ansöka om korttidstillsyn hos LSS. Då korttidstillsynen, som är kostnadsfri, beviljats är det grundsärskolan som verkställer insatsen inom ramen för den fritidsverksamhet som finns på respektive skola.

Fler sidor inom elev och vårdnadshavare på gröndalsskolan

Betygsättning på Gröndalsskolan

Elever i grundsärskola som läser ämnen kan från och med åk 6 begära betyg.

Lektionsschema för elever på Gröndalsskolan

Elevernas scheman är individuella

Läsårstider på Gröndalsskolan

Gröndalsskolan följer de läsårstider som är satta av politiker i Kalmars utbildningsnämnd.

Vår matsedel på Gröndalsskolan

Vi erbjuder en god, varierad och näringsriktig kost. Länk till matsedeln finns här.

Prov och läxor på Gröndalsskolan

Prov och läxor är ovanligt på Gröndalsskolan.

Skolskjuts

Flertalet elever kommer till skolan med någon form av skolskjuts.

Inloggning vårdnadshavare

Inloggning till lärportalen EdWise

Sjukanmälan på Gröndalsskolan

Sjukanmäl ditt barn via epost, telefon eller lärportalen EdWise

Dokument och blanketter på Gröndalsskolan

Dokument och blanketter på Gröndalsskolan

Senast uppdaterad: 20 januari 2021
Publicerad: 11 januari 2021