Betygssättning på Gröndalsskolan

Elever i grundsärskolan får betyg i ämnen vid varje terminsslut från och med årskurs 6 till slutbetyg i årskurs 9, om eleven och elevens vårdnadshavare begär det.

Fler sidor inom elev och vårdnadshavare på gröndalsskolan

Fritidshem på Gröndalsskolan

På fritidshemmet är eleverna när vårdnadshavarna arbetar eller studerar. Det finns två fritidshem på Gröndalsskolan...

Lektionsschema för elever på Gröndalsskolan

Elevernas scheman är individuella

Läsårstider på Gröndalsskolan

Gröndalsskolan följer de läsårstider som är satta av politiker i Kalmars utbildningsnämnd.

Vår matsedel på Gröndalsskolan

Vi erbjuder en god, varierad och näringsriktig kost. Länk till matsedeln finns här.

Prov och läxor på Gröndalsskolan

Prov och läxor är ovanligt på Gröndalsskolan.

Skolskjuts

Flertalet elever kommer till skolan med någon form av skolskjuts.

Inloggning vårdnadshavare

Inloggning till lärportalen EdWise

Sjukanmälan på Gröndalsskolan

Sjukanmäl ditt barn via e-post, telefon eller lärportalen EdWise

Dokument och blanketter på Gröndalsskolan

Dokument och blanketter på Gröndalsskolan

Senast uppdaterad: 8 september 2021
Publicerad: 11 januari 2021