Avspärrning av gator för att inspektera gasminibussar. Höga smällar kan förekomma.

Om Falkenbergsskolan

Vi arbetar för att du som elev ska utvecklas maximalt mot god måluppfyllelse och vara väl förberedd för kommande studier, arbetslivet och livet i stort. Du ska veta att du är värdefull och kan göra skillnad utifrån just dina egenskaper, kunskaper och medvetna hållbara vägval i livet. Skolan är viktig utifrån ett livsperspektiv.

Fler sidor inom välkommen till falkenbergsskolan

Förväntningar på Falkenbergsskolan

Tillsammans tar vi ansvar och visar intresse för ditt barns skolgång

Kontakta Falkenbergsskolan

Kontaktuppgifter till Falkenbergsskolans skolledning

Resultat och uppföljning på Falkenbergsskolan

Undersökningar och enkäter gjorda av elever och vårdnadshavare i Kalmar kommuns skolor

Elevers kunskapsprogression på Falkenbergsskolan

Som elev och vårdnadshavare på Falkenbergsskolan ska det vara enkelt att kunna följa vad som händer på ämnesnivå i

Modersmål, hemspråk på Falkenbergsskolan

Rättigheter och regler för modersmålsundervisning

Senast uppdaterad: 13 mars 2024
Publicerad: 27 oktober 2020