Kalmar kommun är drabbad av omfattande störningar i delar av IT-miljön

Vi uppdaterar informationen löpande.

Elevers kunskapsprogression på Falkenbergsskolan

Som elev och vårdnadshavare på Falkenbergsskolan ska det vara enkelt att kunna följa vad som händer på ämnesnivå i respektive årskurser. Vilka arbetsområden som följer eleverna och hur den stigande kunskapsprogressionen utvecklas utifrån läroplanens kunskapskriterier.

Fler sidor inom välkommen till falkenbergsskolan

Om Falkenbergsskolan

Välkommen till Falkenbergsskolan

Förväntningar på Falkenbergsskolan

Tillsammans tar vi ansvar och visar intresse för ditt barns skolgång

Kontakta Falkenbergsskolan

Kontaktuppgifter till Falkenbergsskolans skolledning

Resultat och uppföljning på Falkenbergsskolan

Undersökningar och enkäter gjorda av elever och vårdnadshavare i Kalmar kommuns skolor

Modersmål, hemspråk på Falkenbergsskolan

Rättigheter och regler för modersmålsundervisning

Senast uppdaterad: 25 april 2022
Publicerad: 27 oktober 2020