Välkommen till Falkenbergsskolan

Falkenbergsskolan är södra Kalmars sammanhållna F-9 skola. Här omsätter vi läroplanens kunskapsmål och sociala mål varje dag i nära samarbete mellan skolans medarbetare, barn och elever. Vår skola erbjuder fritidshem, förskoleklass och grundskola årskurs 1-9. I hjärtats mitt återfinns Falkenbergsskolans Resurscentrum och Språkcentrum. Verksamheten omfattar cirka 600 elever och 65 medarbetare.
Hjärtligt välkomna!

Om Falkenbergsskolan

Välkommen till Falkenbergsskolan

Förväntningar på Falkenbergsskolan

Tillsammans tar vi ansvar och visar intresse för ditt barns skolgång

Kontakta Falkenbergsskolan

Kontaktuppgifter till Falkenbergsskolans skolledning

Resultat och uppföljning på Falkenbergsskolan

Undersökningar och enkäter gjorda av elever och vårdnadshavare i Kalmar kommuns skolor

Elevers kunskapsprogression på Falkenbergsskolan

Som elev och vårdnadshavare på Falkenbergsskolan ska det vara enkelt att kunna följa vad som händer på ämnesnivå i

Modersmål, hemspråk på Falkenbergsskolan

Rättigheter och regler för modersmålsundervisning