Välkommen till Falkenbergsskolan

Hjärtligt välkomna till södra Kalmars F-9 skola. Vi erbjuder fritidshem, förskoleklass och grundskola årskurs 1-9.

Om Falkenbergsskolan

Välkommen till Falkenbergsskolan

Förväntningar på Falkenbergsskolan

Tillsammans tar vi ansvar och visar intresse för ditt barns skolgång

Kontakta Falkenbergsskolan

Kontaktuppgifter till Falkenbergsskolans skolledning

Resultat och uppföljning på Falkenbergsskolan

Undersökningar och enkäter gjorda av elever och vårdnadshavare i Kalmar kommuns skolor

Elevers kunskapsprogression på Falkenbergsskolan

Som elev och vårdnadshavare på Falkenbergsskolan ska det vara enkelt att kunna följa vad som händer på ämnesnivå i ...

Modersmål, hemspråk på Falkenbergsskolan

Rättigheter och regler för modersmålsundervisning