Eldningsförbud i Kalmar kommun

Från och med klockan 12.00 torsdag 10 juni så råder det eldningsförbud i Kalmar kommun.

Hur når vi utlandsfödda och får dem att delta i aktiviteter?

Hur kommunicerar verksamheter och föreningar med utlandsfödda vuxna personer i kommunen? Hur blir vi bättre på att kommunicera och gör vi rätt? De frågorna ställdes i förstudien ”Alla vill vara med”.