Begränsa smittspridningen av covid-19

Här hittar du de lagar, råd och rekommendationer som gäller för Kalmar län.

Hur når vi utlandsfödda och får dem att delta i aktiviteter?

Hur kommunicerar verksamheter och föreningar med utlandsfödda vuxna personer i kommunen? Hur blir vi bättre på att kommunicera och gör vi rätt? De frågorna ställdes i förstudien ”Alla vill vara med”.