Möjlighet till föräldrastöd på Integra Kalmar

Entrén till Integra

Socialtjänsten och enheten Flykting och integration har samarbetat i projektet Fokus föräldrastöd.

- Som en effekt av projektet har en idé blivit förverkligad: numera finns det möjligheter för individer att komma i kontakt med Socialtjänsten på ett enkelt och informellt sätt, säger Minna Ljungberg, socialförvaltningen Kalmar kommun.

Tanken är att det ska finnas representanter från Socialtjänsten på Integra tillgängliga för samtal. På grund av covid-19 har vi blivit tvungna att pausa dessa samtal tillsvidare besked ges.

Syftet med denna aktivitet är att avdramatisera kontakterna med socialförvaltningen och erbjuda stöd och hjälp till individerna i deras roll som mor och far, morfar, farmor, moster, med flera.

Vid behov kan individerna få hjälp med att komma i kontakt med andra handläggare på socialtjänsten eller andra myndigheter. Detta är särskilt viktigt för målgrupperna nyanlända och även andra utlandsfödda.

- Vi som kommer att vara på plats arbetar utan myndighetsutövning och kan guida och vägleda personer som vill komma i kontakt med socialtjänsten. Meningen med vår närvaro är att göra socialtjänsten lite mera ofarlig och tillgänglig för alla som behöver stöd från den, säger Minna Ljungberg.