2020 års pristagare av Kalmar kommuns integrationspris

2020 års pristagare

Ola Bengtsson, verksamhetschef på DEL-TA produktion AB, Lisa Johansen, Rädda barnen Region syd och Mats Olsson, personalchef på DEL-TA Produktion AB.

Integrationspriset 2020 har tilldelats DEL-TA Produktion AB och organisationen Rädda barnen, Region Syd. Stort grattis!

Nomineringar 2020

Nomineringar till kommunens integrations-, jämställdhets- och tillgänglighetspriser har pågått under oktober månad 2020. Kalmar kommuns integrationsråd ger förslag till vinnare till kommunstyrelsen utifrån de nomineringarna som har inkommit. Pristagarna utses slutligen av kommunstyrelsen och priserna delas ut under högtidliga former. I år skedde prisutdelningen givetvis corona-anpassat.

  • Susanne Ingesson för initiativet ”Spontan fotboll för gals”.
  • Ramanda Saad för engagemang i aktiviteter för kvinnor med utländsk bakgrund samt uppstarten av den multikulturella kvinnoföreningen Vänskapen.
  • Hameed Ibrahim Said för hans aktiva roll i föreningen Fin Framtid och nätverksbyggande.
  • Carina Dagbro för hennes fleråriga arbete med integration, inklusive det senaste engagemanget i insatsen Digital kompis.
  • Arnel Vuckic för hans engagemang i de nyanlända ungdomarna som har involverats i Ängö BKs verksamhet.
  • Sjukhuskyrkan Kalmar, en del av Svenska kyrkan, för existentiellt och andligt stöd till individer från olika kulturer samt utbildning av sjukhuspersonalen i möten med olika religioner och kulturer.
  • Alexander Finstad och Tin Eriksson från föreningen Barn och unga i Sverige (BUS) för sitt engagemang i ett projekt för asylsökande HBTQ-personer.
  • Forum föräldrastöd, projektgruppen som har drivits av Socialförvaltningen, Kalmar kommun.
  • DEL-TA Produktion AB för flerårigt och mångsidigt arbete i syfte att integrera utlandsfödda i arbetslivet och det svenska samhället.
  • Rädda barnen Region Syd för psykosocialt och praktiskt stöd till ensamkommande ungdomar.