Intervju: Ahmad Alladdin, språkstöd Forum Föräldrastöd

Ahmad Alladdin har bott i Kalmar sedan 2013 och är pappa till tre döttrar. Han har nyligen haft rollen som språkstöd i projektet Forum Föräldrastöd.

- Från början kändes det lite osäkert, det var ju ett nytt jobb för mig. Samtidigt kände jag mycket positiv energi inför starten, det kändes som en positiv utmaning. Jag tyckte om projektidén och jag trodde på dess nytta, säger Ahmad Alladdin.

Genom föreningslivet, kommunen och via sitt privata nätverk fick Ahmad lära känna många invandrare i Kalmar. Han pratar ofta med sina vänner och bekanta och förstår att det finns många frågor kring föräldraskap, barnuppfostran och kulturkrockar som oroar invandrare. Det gäller inte bara nyanlända, utan även dom som har levt längre tid i Sverige.

- Mina erfarenheter gav mig styrka i projektet, jag visste att vi var på rätt spår. Mitt arbete har bestått av rekrytering av föräldrar till utbildningar och fungera som språkstöd under själva utbildningstillfällena. Jag är så glad att rekryteringen har gått snabbt och smidigt, säger Ahmad.

Innan Ahmad började arbeta med utbildningar fick han själv gå ett antal korta internutbildningar om föräldraskap i Sverige. Det har gjort att Ahmad har utvecklat sina kompetenser och känner sig starkare inför andra uppdrag.

- En annan positiv sak är våra deltagares feedback. Vi har fått mycket beröm för vår insats, de har tackat oss, och många tackar mig fortfarande när jag träffar dom på stan, säger Ahmad.

Det märks att utbildningarna behövdes och att de uppskattades mycket och informationen om föräldrarutbildningarna har spridit sig i Kalmar. Folk stoppar Ahmad i affärer och på gator och frågar när nästa utbildning kommer att ordnas. Dessutom upptäckte Ahmad att invandrare börjar känna mer tillit för socialtjänsten i kommunen.

- Förut var det många som inte kunde tänka sig att kontakta kommunen på grund av problem med sina barn. Nu blir jag tilltalad av människor på stan som ber mig om hjälp med att ta kontakt med kommunen och få prata med rätt person. Det är mycket positivt, säger Ahmad Alladdin.

Med tanke på den arabiska mentaliteten så kan man dra en slutsats att den positiva inställningen till socialtjänsten redan har spridit sig till deras släktingar, grannar och bekanta menar Ahmad.

När ett projekt avslutas så pratas det om hemligheter kring framgång och vilka faktorer som gjorde att bra resultat uppnåddes. Enligt Ahmad har den viktigaste framgångsfaktorn varit skapandet av tillit mellan honom och de som han rekryterade.

- För att få tillit måste man kunna förstå hur människorna ur den här målgruppen tänker, visa respekt för dem och deras försök att vara bra föräldrar samt ha kulturkompetens, säger Ahmad.

Ahmad hoppas att det kommer fler insatser för utlandsfödda föräldrar i Kalmar. Han anser att det är en viktig del av integrationsarbetet då föräldrar och deras barn måste bli känna sig som en naturlig del av samhället.