Skärpta råd för att begränsa smittspridningen i Kalmar län

Gäller från och med 14 december 2020.

Tema arbete - Delegation för unga och nyanlända i arbete

Verksamheten arbete och välfärd i Kalmar kommun har gjort en gemensam satsning i arbetet mot arbetslösheten.