Eldningsförbud i Kalmar kommun

Från och med klockan 12.00 torsdag 10 juni så råder det eldningsförbud i Kalmar kommun.

Tema arbete - Delegation för unga och nyanlända i arbete

Verksamheten arbete och välfärd i Kalmar kommun har gjort en gemensam satsning i arbetet mot arbetslösheten.