Kalmar kommun är drabbad av omfattande störningar i delar av IT-miljön

Vi uppdaterar informationen löpande.

Kommunen välkomnar nya medborgare!

Nationaldagsfirande

Under året 2019 har 397 stycken invånare i Kalmar kommun fått svenskt medborgarskap.

Kalmar kommun brukar alltid gratulera och uppvakta nya svenska medborgare. På grund av rådande pandemi kunde inte Kalmar kommun genomföra ett traditionellt högtidligt arrangemang på Kalmar teaters cafeteria i samband med Nationaldagsfirandet den 6 juni.

I stället erbjöds de personer som hade fått sitt svenska medborgarskap under året 2019 att besöka Integra Kalmar för att personligen få sitt diplom och en svensk flagga. Detta kunde göras under november och december 2020. Diplomet kompletterades med ett omslag som innehåller fakta om svenskt medborgarskap och vad det innebär att vara svensk medborgare.

De nya medborgare som inte har kunnat hämta sina diplom själva har fått dem hemskickade brevledes.

Mohammad Ramadan är en av dem som fick sitt svenska medborgarskap under 2019. Mohammad är en 35-årig flykting från Syrien har bott i Sverige sedan 2016. Han läser just nu statsvetenskap på Linnéuniversitet.

- Det var mycket viktigt för mig att söka svenskt medborgarskap. För att man ska känna sig säker och stabil måste det finnas en förbindelse och relation mellan en själv och landet. Jag börjar känna mig mer som en del av samhället och hela landet, säger Mohammad Ramadan.

Ett medborgarskap definierar ens friheter, rättigheter och skyldigheter, inte bara gentemot sig själv och sin familj, utan även mot samhället och staten. I Sverige innebär det också att kunna rösta på både kommunal och regional nivå samt i val till riksdagen.

- Ett svenskt medborgarskap kommer exempelvis att ge mig möjlighet att söka jobb som utredare hos Polisen eller på ambassader. Nästa år tänker jag att söka till diplomatprogrammet för att söka jobb på Utrikesdepartamentet. Utan svenskt medborgarskap hade jag inte ens kunnat drömma om det, säger Mohammad Ramadan.