Eldningsförbud i Kalmar kommun

Från och med klockan 12.00 torsdag 10 juni så råder det eldningsförbud i Kalmar kommun.

Integration genom praktisk kreativitet

FRAMBO är kortnamnet på projektet “Innovationer för framtidens boende – hållbarhet och delaktighet” och leds av Makerspace och Uppfinnarna Kalmarsund med finansiering från Allmänna Arvsfonden.