Flyktingmottagning och information om corona

Tecknad bild på coronavirus

Enheten flykting och integration i Kalmar kommun har tagit information om coronapandemin till utlandsfödda på stort allvar och det är något som enheten har arbetat med sedan mars månad 2020.