Begränsa smittspridningen av covid-19

Här hittar du de lagar, råd och rekommendationer som gäller för Kalmar län.

Flyktingmottagning och information om corona

Enheten flykting och integration i Kalmar kommun har tagit information om coronapandemin till utlandsfödda på stort allvar och det är något som enheten har arbetat med sedan mars månad 2020.