Eldningsförbud i Kalmar kommun

Från och med klockan 12.00 torsdag 10 juni så råder det eldningsförbud i Kalmar kommun.

Flyktingmottagning och information om corona

Enheten flykting och integration i Kalmar kommun har tagit information om coronapandemin till utlandsfödda på stort allvar och det är något som enheten har arbetat med sedan mars månad 2020.