Kalmar kommuns insatser för utrikesfödda under coronapandemin

Generellt, på kommunnivå, har utrikes födda sämre hälsa och sämre tillgång till välfärden.

Samhällsinformationen om coronaviruset har inte nått stora invandrargrupper och därför har inte många vetat vart de ska vända sig för att hitta rätt information.

De insatser som Kalmar kommun gör för denna målgrupp är:

  • Spridning av råd och rekommendationer på olika språk sker bland annat genom att affischer med QR-koder och Pictogram, ett visuellt språk, kommuniceras i olika miljöer såsom kollektivtrafik, butiker och apotek.
  • Inspelning av Folkhälsomyndighetens råd görs på olika språk och sprids i Kalmar kommuns kanaler.
  • Många anhöriganställda i omsorgen är utrikes födda och därför genomförs nu personalmöten i mindre grupper för att sprida viktig info om covid-19; information lämnas även på olika modersmål.
  • I samarbete med Länsstyrelsen sprider Kalmar kommun information på åtta olika språk i form av veckonyhetsbrev med olika teman.
  • Integra Kalmar håller öppet så att personer med annat modersmål än svenska ska kunna komma in och ställa frågor samt få information på sitt modersmål; Integra Kalmar följer Folkhälsomyndighetens rekommendationer gällande att hålla avstånd och att begränsa sociala kontakter för att inte smitta andra; medarbetare på Integra Kalmar finns även tillgängliga per telefon.
  • Kunskapsnavet är tillgängliga digitalt.