Flykting och integration anpassar sig till den krävande verkligheten

Flyktingmottagningarna runt om i Sveriges kommuner är samhällsviktiga funktioner. De får inte stanna av.