Begränsa smittspridningen av covid-19

Här hittar du de lagar, råd och rekommendationer som gäller för Kalmar län.

Flykting och integration anpassar sig till den krävande verkligheten

Flyktingmottagningarna runt om i Sveriges kommuner är samhällsviktiga funktioner. De får inte stanna av.