Skärpta råd för att begränsa smittspridningen i Kalmar län

Gäller från och med 14 december 2020.

Flykting och integration anpassar sig till den krävande verkligheten

Flyktingmottagningarna runt om i Sveriges kommuner är samhällsviktiga funktioner. De får inte stanna av.