Så håller sig Boniface uppdaterad under coronapandemin

Boniface är nyanländ Kalmarbo med ursprung från Kongo-Kinshasa. Han, liksom många utlandsfödda kommuninvånare, inhämtar information om corona från flera olika informationskällor.

Det handlar oftast om mediekanaler i sitt hemland, i andra länders mediekanaler vars språk han behärskar samt de svenska mediekanalerna. Informationen om coronapandemin från Kalmar kommun verkar även det vara en informationskälla som är uppskattad och är till stor nytta för utlandsfödda.

- På Kalmar kommuns webbplats har jag vid många tillfällen fått bra och viktig information om coronapandemin. Det är lätt att förstå informationen eftersom den är tydlig och ger mig råd om hur jag kan skydda mig från att bli smittad och smitta andra, säger Boniface.

Det har även skickats ut brev till utlandsfödda från Kalmar kommun samt från sjukhuset och hälsocentralen för att informera om hur man kan skydda sig själv och andra under coronapandemin.

- Det var tacksamt att kunna läsa brevet från Kalmar kommun på mitt hemspråk som är franska. Det är väldigt bra att det finns samlad information på olika språk på Kalmar kommuns webbplats, säger Boniface.

I samtalen med målgruppen utlandsfödda framkommer det att i början av pandemin var det vanligaste att söka information från sitt hemland. Det kan bero på att det i början var brist på information på andra språk här i Sverige.

- Nu när stora grupper av utlandsfödda invånare har tillgång till information i både text, bild och filmer på sina hemspråk känns det mycket lugnare. Nu följer jag till största del samhällsviktig information i svenska mediekanaler. På så sätt får jag den senaste informationen om hur läget är där jag bor, säger Boniface.

Det upplevs dock svårt att känna sig helt trygg under coronapandemin tycker Boniface.


- Jag vågar inte åka buss på samma sätt som förut och jag handlar inte i affärer för jag vill gärna undvika att vara på platser där det lätt kan bildas folkmassor. Jag stannar hemma så mycket jag kan för att hålla mig frisk, säger Boniface.