Avspärrning av gator för att inspektera gasminibussar. Höga smällar kan förekomma.

Studieförbundet vuxenskolans satsning på digitala möten

Sandra Andersson, verksamhetsutvecklare på Studieförbundet Vuxenskolan i Kalmar.

När Coronan slog till fick alla studieförbund ställa in det mesta. Folkbildning förknippas för de flesta med det fysiska mötet och studiecirkeln.

Det blev därför en stor omställning både för studieförbunden, ledare, deltagare.

- Vi vill bidra till att göra den sociala distanseringen mer uthärdlig! Vi började inse att den digitala vägen är det som gäller ett tag framöver. Nu, ett år senare kan jag konstatera att vi tillsammans gjort en intensiv och lärorik resa som antagligen inte slutar när pandemin är över, säger Sandra Andersson, verksamhetsutvecklare på Studieförbundet Vuxenskolan i Kalmar.

Vuxenskolan i Kalmar har lärt sig olika plattformar där det går att mötas digitalt, exempelvis Teams, Zoom, Google Meet, Skype, Messenger, Jitsi för att nämna några.

- Inom organisationen använder vi Teams och det fungerar bra. För föreningar, kamratcirklar och i våra kurser har vi valt att använda och utbilda i webbverktyget Jitsi. Vi har hjälpt och utbildat de föreningar och ledare som vill och hittills funkar det riktigt bra, säger Sandra Andersson.

Generella tips för vett och etikett på ett digitalt möte är att ha mikrofonen avstängd så under tiden som någon annan pratar. Ett enkelt sätt att stänga av och sätta på ljudet är att trycka på tangenten ”m”, som i mute, på tangentbordet.

Många frågetecken fanns när Studieförbundet Vuxenskolan skulle ställa om. Vad funkar och vad funkar inte som digitala studiecirklar? Men det har visat sig att det mesta går.

- De digitala cirklarna blev snabbt en succé. Det är roligt att sätta ihop utbildningsprogrammet inför varje ny termin. Ämnena ska variera och vara det som lockar målgrupperna, säger Sandra.

Responsen från cirkeldeltagarna har varit god. Flera personer har framfört att digitala aktiviteter piggar upp och skapar sammanhang i en annars ganska ensam vardag. Exempel på kurser som genomförts digitalt under pandemin är akvarellmålning, bokcirklar, skrivarkurser, svenska för föräldralediga, navigationskurser och föreläsningar i alla dess former. Även sömnadskurser som Studieförbundet Vuxenskolan trodde skulle bli svårt visade sig bli enklare digitalt då deltagarna slapp att bära med sig symaskin, tyger och tillbehör till en fysisk lokal.

- För utlandsfödda föräldralediga mammor erbjuder vi cirkeln i vardagssvenska digitalt två gånger i veckan via appen WhatsApp, säger Sandra Andersson.

Att kunna ses har betytt jättemycket för gruppen. Ledaren styr upp träffarna, och det funkar jättebra. Det krävs endast en telefon eftersom WhatsApp baseras på telefonnummer och inte på e-post.

- Faktiskt så var detta en av de grupperna som var snabbast igång när vi fick ställa om till digitalt, berättar Sandra med ett leende.

Baksidan med att endast kunna ses digitalt är att en stor mängd individer utesluts då de inte hunnit med i den digitala utvecklingen.

- Jag försöker tänka positivt. Numer finns det manualer och instruktioner till digitala webbverktyg på många olika språk så alla kan förstå. Vi märker också att den digitala folkbildningen når ut till dem som i vanliga fall kanske inte vill ses i fysiska cirklar samt bor långt ifrån möteslokalen. Den tanken gör mig ändå glad och hoppfull. Men mest av allt längtar jag, som många andra, tills vi alla kan vara tillsammans igen i fysisk form! säger Sandra.