Kalmar kommun är drabbad av omfattande störningar i delar av IT-miljön

Vi uppdaterar informationen löpande.

Värdegrund på Vasaskolan

På Vasaskolan arbetar vi för att elever och personal ska trivas och känna arbetsglädje och vara trygga i skolan.

Alla elever ska känna sig rättvist behandlade. Vi vuxna som finns i elevernas omgivning är viktiga förebilder. Vasaskolan tar tydligt avstånd från alla former av diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling.

Fler sidor inom välkommen till vasaskolan

Välkommen till Vasaskolan

Våra ledord är Trygghet och Hälsa ger Kunskap

Kontakta Vasaskolan

Kontaktuppgifter till Vasaskolan

Förväntningar på Vasaskolan

Tillsammans tar vi ansvar för ditt barns skolgång

Vision och mål på Vasaskolan

Vi stöttar och utvecklar våra elever till trygga, hälsomedvetna och ansvarstagande individer

Modersmål, hemspråk på Vasaskolan

Rättigheter och regler för modersmålsundervisning

Övriga länkar

Senast uppdaterad: 21 oktober 2020
Publicerad: 14 maj 2020