Välkommen till Vasaskolan

Två händer i varandra

Vasaskolan stöttar och utvecklar våra elever till trygga, hälsomedvetna och ansvarstagande individer som är kreativa och vågar göra aktiva val i livet.

Våra ledord är Trygghet och Hälsa ger Kunskap

Vi satsar på att nå varje individ på deras nivå genom att utveckla elevens styrkor
på bästa sätt. För oss är det viktigt att alla i vår verksamhet respekterar olikheter
och vågar stå upp för alla människors lika värde och unikhet. Det är vår övertygelse att det leder till livslång kunskap och stärker våra elever i deras omvärldsuppfattning.

Vasaskolans organisation

Vasaskolan är en F-6-skola. I förskoleklass möter två pedagoger grupper om cirka 20 elever dagligen. En pedagog ansvarar för planering av förskoleklasstiden och en pedagog ansvarar för planering av fritidshemstiden. Riktad mot förskoleklasserna finns även en specialpedagog.

I årskurs 1-5 finns en resurslärare tillsammans med en speciallärare/specialpedagog knuten till varje årskurs. I årskurs 1-5 finns också ett antal fritidspedagoger riktade mot varje årskurs. Skolan har även en IT-pedagog, främst riktad mot de yngre eleverna i åk F-3.

Fritidshemmen består av fyra avdelningar. Förskoleklass, årskurs 1, årskurs 2 och årskurs 3-6.

Skolans administration utgörs av en rektor, två biträdande rektorer och en skolsekreterare. Vi har en vaktmästare som ser efter våra lokaler och en skolsköterska och en kurator heltid på skolan. Vasaskolan har även ett eget, bemannat, skolbibliotek.

Vi erbjuder

  • Förskoleklass
  • Skola årskurs 1-6
  • Fritidshem

Vår personal har under de senaste åren genomgått läslyft, matematiklyft och de har läst specialpedagogik för lärande. Vi arbetar kontinuerligt för att öka trivseln bland personal och elever.

Inflyttningsblankett för Vasaskolan Pdf, 998.8 kB.

Fler sidor inom välkommen till vasaskolan

Kontakta Vasaskolan

Kontaktuppgifter till Vasaskolan

Förväntningar på Vasaskolan

Tillsammans tar vi ansvar för ditt barns skolgång

Värdegrund på Vasaskolan

Information om Vasaskolans värdegrund

Vision och mål på Vasaskolan

Vi stöttar och utvecklar våra elever till trygga, hälsomedvetna och ansvarstagande individer

Modersmål, hemspråk på Vasaskolan

Rättigheter och regler för modersmålsundervisning

Övriga länkar

Senast uppdaterad: 17 januari 2023
Publicerad: 14 maj 2020