Stöd, hälsa och trygghet på Vasaskolan

Vi stöttar och utvecklar våra elever till trygga, hälsomedvetna och ansvarstagande individer som är kreativa och vågar göra aktiva val i livet. Vi satsar på att nå varje individ på deras nivå genom att utveckla elevens styrkor på bästa sätt.

Trygghet och säkerhet på Vasaskolan

Vasaskolans arbete med trygghet och säkerhet. Krisgrupp, trygghetsgrupp och POSOM-grupp.

Elevhälsan på Vasaskolan

Elevhälsans uppdrag på Vasaskolan är att främja, förebygga och stödja elevens utveckling mot målen.

Olycksfallsförsäkring

Information om olycksfallsförsäkring på Vasaskolan

Sekretess i skolan

Alla barn, elever och föräldrar ska kunna vända sig till personalen i känsliga ärenden och veta att sekretesslagen

Fotografering i skola och förskola

Information om fotografering på Vasaskolan

Central elevhälsa

Den kommunala elevhälsan omfattar medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser