Eldningsförbud i Kalmar kommun

Från och med tisdag den 30 juni klockan 12, råder det eldningsförbud i hela Kalmar kommun. Förbudet gäller tills vidare.

Stöd, hälsa och trygghet

Vi stöttar och utvecklar våra elever till trygga, hälsomedvetna och ansvarstagande individer som är kreativa och vågar göra aktiva val i livet.

Vi satsar på att nå varje individ på deras nivå genom att utveckla elevens styrkor på bästa sätt. För oss är det viktigt att alla i vår verksamhet respekterar olikheter och vågar stå upp för alla människors lika värde och unikhet. Det är vår övertygelse att det leder till livslång kunskap.

Våra ledord är

  • Trygghet (t.ex. trygghetsgrupp)
  • Hälsa (t.ex. skolhälsovård, elevvård)
  • Ger Kunskap (elevhälsateam)

Elevhälsa på Vasaskolan

Elevhälsans uppdrag på Vasaskolan är att främja, förebygga och stödja elevens utveckling mot målen.

Trygghet och säkerhet på Vasaskolan

Vasaskolans arbete med trygghet och säkerhet. Krisgrupp, trygghetsgrupp och POSOM-grupp.