Värdegrund på Tvärskogsskolan

Elevernas trygghet och trivsel är avgörande för resultaten. På skolan finns elevhälsa och arbetslag som tillsammans och aktivt arbetar för att främja elevernas mående.

Skolan har en plan mot diskriminering och kränkande behandling, där vi beskriver vårt förebyggande arbete och vår nolltolerans mot alla former av kränkningar. Kurator och it-pedagog samverkar även kring nätetik och digitala kränkningar. 

Fler sidor inom välkommen till tvärskogsskolan

Förväntningar på Tvärskogsskolan

Förväntningar på Tvärskogsskolan

Kontakta Tvärskogsskolan

Kontaktuppgifter till Tvärskogsskolans rektor och skolledning

Modersmål, hemspråk på Tvärskogsskolan

Rättigheter och regler för modersmålsundervisning

Vision och mål på Tvärskogsskolan

Vision och mål på Tvärskogsskolan

Välkommen till Tvärskogsskolan

Tvärskogsskolan har en stor härlig skolgård med många möjligheter som inbjuder till lek och lärande

Senast uppdaterad: 13 augusti 2021
Publicerad: 2 mars 2021