Välkommen till Tvärskogsskolan

Tvärskogsskolan har en stor härlig skolgård med många möjligheter som inbjuder till lek och lärande. Vi strävar efter att varje elev ska känna sig trygg och vara en del av vår gemenskap.

Tvärskogsskolan tillhör Södermöre kommundel som är en egen kommundelsförvaltning med egen förvaltning och politisk nämnd inom skola, omsorg och fritidsverksamhet.

Tvärskog ligger ungefär 20 km sydväst om Kalmar. Här bor omkring tusen personer. Barnfamiljer har här valt att bo nära naturen med ett bekvämt pendlingsavstånd till Kalmar centralort. I samhället finns förskola, fritidshem samt skola F-3.

Det går cirka 40 elever på Tvärskogsskolan. Det är små åldersblandade klasser i årskurs 1-3. Tvärskogsskolan skickar sina mellanstadieelever till Pårydsskolan i årskurs fyra och efter åk sex fortsätter eleverna på Södermöreskolan i Ljungbyholm.

På skolan arbetar pedagogerna med digitalt arbetssätt genom Smartboards, Chroombook och vissa digitala läromedel. Alla elever har även ett eget Googlekonto där de har tillgång till bland annat Classroom.

Fritidshemmet är åldersblandat och håller till i skolans lokaler. Då fritidshemmet är en del av skolans verksamhet samverkar fritidspersonal och lärarna på skolan för att skapa en god helhet i elevernas utbildning.

Tvärskogsskolan har en härlig skolgård som inbjuder till lek och många olika aktiviteter. Naturen finns precis inpå knutarna. På vintern spolas isbanan som ligger bredvid skolan. Skolan har ett eget tillagningskök där maten övervägande lagas från grunden.

Organisation

På Tvärskogsskolan samverkar förskollärare, lärare, speciallärare, fritidspersonal och it-pedagog nära varandra. Vi har en hög andel behöriga lärare i årskurs F-3. Tvärskogsskolan ingår i Södermörenätet i ett 1-16-årsperspektiv.

Fler sidor inom välkommen till tvärskogsskolan

Förväntningar på Tvärskogsskolan

Förväntningar på Tvärskogsskolan

Kontakta Tvärskogsskolan

Kontaktuppgifter till Tvärskogsskolans rektor och skolledning

Modersmål, hemspråk på Tvärskogsskolan

Rättigheter och regler för modersmålsundervisning

Vision och mål på Tvärskogsskolan

Vision och mål på Tvärskogsskolan

Värdegrund på Tvärskogsskolan

Elevernas trygghet och trivsel är avgörande för resultaten

Senast uppdaterad: 3 mars 2021
Publicerad: 2 mars 2021