Prov och läxhjälp

Trekantenskolan erbjuder elever som så önskar att deltaga i Fokustid efter skoldagens slut.

På Fokustiden kan eleverna arbeta med läxor, studera inför prov samt arbeta med fördjupningsuppgifter. På Fokustiden finns behöriga grundskollärare och speciallärare för att stödja elevernas kunskapsinhämtning.

För information om tid och plats gällande Fokustid för respektive årskurs kontakta klasslärare.

Fler sidor inom elev och vårdnadshavare på trekantenskolan

Fritidshem på Trekantenskolan

Trekantenskolans Fritidshem

Läsårstider och schema på Trekantenskolan

Information om Trekantenskolans schema och årsplanering

Mat i förskola och skola

Matsedel och kostpolicy för Kalmar kommuns skolor och förskolor

Betygsättning på Trekantenskolan

På skolverkets sida kan du läsa mer om betygssättning

Inloggning vårdnadshavare

Inloggning till lärportalen Unikum

Sjukanmälan på Trekantenskolan

Sjukanmäl ditt barn via Edlevo

Dokument och blanketter på Trekantenskolan

Ansökan, byte, schema, specialkost, uppsägning och andra blanketter till förskola och fritidshem

Matsedel och kostpolicy på Trekantenskolan

Matsedel och kostpolicy för Kalmar kommuns skolor och förskolor

Publicerad: 28 oktober 2020