Prov och läxhjälp

Trekantenskolan erbjuder elever som så önskar att deltaga i Fokustid efter skoldagens slut.

På Fokustiden kan eleverna arbeta med läxor, studera inför prov samt arbeta med fördjupningsuppgifter. På Fokustiden finns behöriga grundskollärare och speciallärare för att stödja elevernas kunskapsinhämtning.

För information om tid och plats gällande Fokustid för respektive årskurs kontakta klasslärare.

Fler sidor inom elev och vårdnadshavare på trekantenskolan

Fritidshem på Trekantenskolan

Kontakter till fritidshem

Inloggning vårdnadshavare på Trekantenskolan

Inloggning till lärportalen EdWise

Läsårstider och schema på Trekantenskolan

Information om Trekantenskolans schema och årsplanering

Mat i förskola och skola

Matsedel och kostpolicy för Kalmar kommuns skolor och förskolor

Sjukanmälan på Trekantenskolan

Sjukanmäl ditt barn via epost, telefon eller lärportalen EdWise

Senast uppdaterad: 24 maj 2018
Publicerad: 29 maj 2017