Eldningsförbud i Kalmar kommun

Från och med tisdag den 30 juni klockan 12, råder det eldningsförbud i hela Kalmar kommun. Förbudet gäller tills vidare.

Läsårstider och schema

Lektionsscheman för alla elever

Kommungemensamma läsårstider, lov- och studiedagar

Skolspecifika lov- och studiedagar ht 2018 och vt 2019

Dessa lov- och studiedagar gäller för Trekantenskolan och är ett tillägg till de kommungemensamma, se länken ovan.

Vårterminen 2020

  • 8 januari (studiedag)
  • 16-17 mars (studiedagar)
  • 11 maj (studiedag)

Fler sidor inom elev och vårdnadshavare på trekantenskolan

Fritidshem på Trekantenskolan

Kontakter till fritidshem

Inloggning vårdnadshavare på Trekantenskolan

Inloggning till lärportalen EdWise

Mat i förskola och skola

Matsedel och kostpolicy för Kalmar kommuns skolor och förskolor

Prov och läxor på Trekantenskolan

Information om fokustid och nationella prov på Trekantenskolan

Sjukanmälan på Trekantenskolan

Sjukanmäl ditt barn via epost, telefon eller lärportalen EdWise

Senast uppdaterad: 4 mars 2020
Publicerad: 21 augusti 2018