Läsårstider och schema

Kommungemensamma läsårstider, lov- och studiedagar

Trekantenskolans lov- och studiedagar

Hösttermin 2023 (21 augusti - 21 december)

18 september (studiedag)
30 oktober - (stängningsdag fritidshem)
30 oktober - 3 november (höstlov)
11 december (studiedag)

Vårtermin 2024 (8 januari - 14 juni)

8 januari (studiedag)
6 februari (lovdag)
19-23 februari (sportlov)
15 mars (studiedag, stängningsdag fritidshem)
2-5 april (påsklov)
10 maj (lovdag)
7 juni (lovdag)

Fler sidor inom elev och vårdnadshavare på trekantenskolan

Fritidshem på Trekantenskolan

Trekantenskolans Fritidshem

Mat i förskola och skola

Matsedel och kostpolicy för Kalmar kommuns skolor och förskolor

Betygsättning på Trekantenskolan

På skolverkets sida kan du läsa mer om betygssättning

Prov och läxor på Trekantenskolan

Information om fokustid och nationella prov på Trekantenskolan

Inloggning vårdnadshavare

Inloggning till lärportalen Unikum

Sjukanmälan på Trekantenskolan

Sjukanmäl ditt barn via Edlevo

Dokument och blanketter på Trekantenskolan

Ansökan, byte, schema, specialkost, uppsägning och andra blanketter till förskola och fritidshem

Matsedel och kostpolicy på Trekantenskolan

Matsedel och kostpolicy för Kalmar kommuns skolor och förskolor

Senast uppdaterad: 1 november 2023
Publicerad: 28 oktober 2020