Läsårstider och schema

Lektionsscheman för alla elever

Kommungemensamma läsårstider, lov- och studiedagar

Skolspecifika lov- och studiedagar

Dessa lov- och studiedagar gäller för Trekantenskolan och är ett tillägg till de kommungemensamma, se länken ovan.

Hösttermin 2021

  • 18 oktober (studiedag)

Vårtermin 2022

  • 11 januari (studiedag)

Fler sidor inom elev och vårdnadshavare på trekantenskolan

Fritidshem på Trekantenskolan

Trekantenskolans Fritidshem

Mat i förskola och skola

Matsedel och kostpolicy för Kalmar kommuns skolor och förskolor

Betygsättning på Trekantenskolan

På skolverkets sida kan du läsa mer om betygssättning

Prov och läxor på Trekantenskolan

Information om fokustid och nationella prov på Trekantenskolan

Inloggning vårdnadshavare

Inloggning till lärportalen EdWise

Sjukanmälan på Trekantenskolan

Sjukanmäl ditt barn via e-post, telefon eller lärportalen EdWise

Dokument och blanketter på Trekantenskolan

Ansökan, byte, schema, specialkost, uppsägning och andra blanketter till förskola och fritidshem

Matsedel och kostpolicy på Trekantenskolan

Matsedel och kostpolicy för Kalmar kommuns skolor och förskolor

Senast uppdaterad: 26 augusti 2021
Publicerad: 28 oktober 2020