Eldningsförbud i Kalmar kommun

Från och med klockan 12.00 torsdag 10 juni så råder det eldningsförbud i Kalmar kommun.

Läsårstider och schema

Lektionsscheman för alla elever

Kommungemensamma läsårstider, lov- och studiedagar

Skolspecifika lov- och studiedagar

Dessa lov- och studiedagar gäller för Trekantenskolan och är ett tillägg till de kommungemensamma, se länken ovan.

Vårtermin 2021

  • 7 januari (studiedag)
  • 31 maj (studiedag)

Fler sidor inom elev och vårdnadshavare på trekantenskolan

Fritidshem på Trekantenskolan

Trekantenskolans Fritidshem

Mat i förskola och skola

Matsedel och kostpolicy för Kalmar kommuns skolor och förskolor

Prov och läxor på Trekantenskolan

Information om fokustid och nationella prov på Trekantenskolan

Inloggning vårdnadshavare

Inloggning till lärportalen EdWise

Sjukanmälan på Trekantenskolan

Sjukanmäl ditt barn via epost, telefon eller lärportalen EdWise

Matsedel och kostpolicy på Trekantenskolan

Matsedel och kostpolicy för Kalmar kommuns skolor och förskolor

Publicerad: 28 oktober 2020