Värdegrund på Tallhagsskolan

På Tallhagsskolan arbetar vi för att elever och personal ska trivas och känna arbetsglädje och vara trygga i skolan.

Skolan är indelad i tre olika delar utifrån tanken "det lilla sammanhanget i den stora skolan" där elever från varje årskurs går.

Vi värnar om en likvärdig utbildning där vi möter eleverna utifrån deras behov.
Varje klassrum är utformat för flexibel undervisning med tillhörande grupprum och enskilda arbetsplatser. För att skapa en god och trevlig arbetsmiljö har vi valt att ha en mobilfri skola. Eleverna kommer att få tillgång till en egen Chromebook.


Mötet mellan elever och pedagoger är av stor vikt därför har vi flera gemensamma mötesplatser som gradänger, torg, café och ett stort bibliotek. I dessa ytor kommer personal att finnas tillgängliga. Vi har även sociala mentorer, som är en del av elevhälsoteamet, vars uppdrag är att arbeta med elevernas sociala situation och vara en länk mellan hem och skola.

Alla elever ska känna sig rättvist behandlade. Vi vuxna som finns i elevernas omgivning är viktiga förebilder. Tallhagsskolan tar tydligt avstånd från alla former av diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling.

Fler sidor inom välkommen till tallhagsskolan

Välkommen till Tallhagsskolan

Tillsammans når vi kunskap genom Träning, Trygghet och Tillit.

Kontakta Tallhagsskolan

Kontaktuppgifter till Tallhagsskolan

Förväntningar på Tallhagsskolan

Tillsammans tar vi ansvar för ditt barns skolgång

Vision och mål på Tallhagsskolan

Vi stöttar och utvecklar våra elever till trygga, hälsomedvetna och ansvarstagande individer

Resultat och uppföljning på Tallhagsskolan

Undersökningar och enkäter gjorda av elever och vårdnadshavare i Kalmar kommuns skolor

Senast uppdaterad: 29 maj 2024
Publicerad: 27 oktober 2020