Värdegrund på Tallhagsskolan

På Tallhagsskolan arbetar vi för att elever och personal ska trivas och känna arbetsglädje och vara trygga i skolan.

Skolan är indelad i tre olika delar utifrån tanken "det lilla sammanhanget i den stora skolan".

Vi värnar om en likvärdig utbildning där vi möter eleverna utifrån deras behov.
Varje klassrum är utformat för flexibel undervisning med tillhörande grupprum och enskilda arbetsplatser. För att skapa en god och trevlig arbetsmiljö har vi valt att ha en mobilfri samt skofri skola. Eleverna kommer att få tillgång till en egen Chromebook samt innetofflor. 

Varje vecka kommer eleverna ges möjlighet att få delta i valbara kurser för att kunna fördjupa sig inom på teoretiska samt praktiska ämnen. Denna tid kommer att kallas för profiltid och i vissa kurser kommer skolan att samarbeta med andra aktörer i samhället.

Mötet mellan elever och pedagoger är av stor vikt därför har vi flera gemensamma mötesplatser som gradänger, torg, café och ett stort bibliotek. I dessa ytor kommer personal att finnas tillgängliga. Vi har även sociala mentorer, som är en del av elevhälsoteamet, vars uppdrag är att arbeta med elevernas sociala situation och vara en länk mellan hem och skola.

Alla elever ska känna sig rättvist behandlade. Vi vuxna som finns i elevernas omgivning är viktiga förebilder. Tallhagsskolan tar tydligt avstånd från alla former av diskriminering, trakasserier och annan kränkande behandling.

Plan mot diskriminering och kränkande behandlingpdf

Fler sidor inom välkommen till tallhagsskolan

Välkommen till Tallhagsskolan

Våra ledord är Trygghet och Hälsa ger Kunskap

Kontakta Tallhagsskolan

Kontaktuppgifter till Tallhagsskolan

Förväntningar på Tallhagsskolan

Tillsammans tar vi ansvar för ditt barns skolgång

Resultat och uppföljning på Tallhagsskolan

Undersökningar och enkäter gjorda av elever och vårdnadshavare i Kalmar kommuns skolor

Vision och mål på Tallhagsskolan

Vi stöttar och utvecklar våra elever till trygga, hälsomedvetna och ansvarstagande individer

Senast uppdaterad: 15 september 2022
Publicerad: 27 oktober 2020