Förväntningar på Tallhagsskolan

Tillsammans tar vi ansvar och visar intresse för ditt barns skolgång. Ställ realistiska krav på ditt barn. Uppmuntra ditt
barn att göra sitt bästa i skolan. Stötta skolans regler, för att skolan ska fungera krävs att ordning och struktur upprätthålls. 

I skolan ansvarar vi för att:

 • Vår verksamhet håller hög kvalitet.
 • Eleven möts med hänsyn, vänlighet och respekt.
 • God arbetsmiljö och trygghet i skolmiljön skapas.
 • Varje elev bemöts utifrån sina egna
  förutsättningar och får stöd efter behov.
 • Eleven erbjuds en inspirerande studiemiljö där
  elevens starka sidor lyfts fram.
 • Elevernas arbete och skolans verksamhet
  utvärderas årligen.
 • Hemmet informeras om elevens skolgång.
 • Du som vårdnadshavare känner dig välkommen
  till skolan och vill kontakta oss.

Som vårdnadshavare tar du eller
ni ansvar för att:

 • Ditt barn är utvilat, har ätit frukost och kommer i
  tid till skolan.
 • Ditt barn har rätt utrustning för
  skoldagens aktiviteter.
 • Meddela om ditt barns frånvaro och återkomst
  till skolan.
 • Stödja ditt barn med läxorna och uppmuntra
  barnet till ett växande ansvar.
 • Delta i föräldramöte och utvecklingssamtal.
 • Visa ditt barn att skolan är viktig för lärandet.
 • Om möjligt undvika ledighet utöver skolloven.
 • Ditt barn arbetar igen det hen har missat efter
  sjukdom eller ledighet.

Som elev tar du ansvar för att:

 

 • Engagera dig i skolarbetet.
 • Uppträda hänsynsfullt, artigt och vänligt.
 • Passa tider.
 • Göra dina läxor eller skoluppgifter.
 • Hjälpa till att hålla skolan fin.
 • Respektera att skolan är en arbetsplats och att alla
  har rätt till arbetsro.
 • Följa skolans trivselregler.
 • Ge förslag på och arbeta för förbättringar i skolan.

Fler sidor inom välkommen till tallhagsskolan

Välkommen till Tallhagsskolan

Tillsammans når vi kunskap genom Träning, Trygghet och Tillit.

Kontakta Tallhagsskolan

Kontaktuppgifter till Tallhagsskolan

Värdegrund på Tallhagsskolan

Information om Tallhagsskolans värdegrund

Vision och mål på Tallhagsskolan

Vi stöttar och utvecklar våra elever till trygga, hälsomedvetna och ansvarstagande individer

Resultat och uppföljning på Tallhagsskolan

Undersökningar och enkäter gjorda av elever och vårdnadshavare i Kalmar kommuns skolor

Publicerad: 27 oktober 2020