Resultat och uppföljning på Tallhagsskolan

Vårt upptagningsområde är främst elever från Vasaskolan och Kalmarsundsskolan. Vi har ett nära samarbete i överlämningar från berörda skolorna till Tallhagsskolan.

Måluppfyllelse

Måluppfyllelse i fokus är en sammanställning av måluppfyllelse och resultat efter vårterminens betygsättning. Senaste upplagan hittar du här;

Måluppfyllelse i fokus 2015-2019pdf

Elever och vårdnadshavares syn på verksamheten

Elevernas och vårdnadshavarnas syn på verksamheten är en sammanställning av resultatet från elevers och vårdnadshavares enkäter. Senaste upplagan hittar du här;

Elever och vårdnadshavares syn på verksamhetenpdf

Kalla fakta

Kalla Fakta är en sammanställning av alla Kalmar kommuns enheters olika förutsättningar gällande parametrar såsom ekonomi, barnantal och elevantal, lokaler. Senaste upplagan hittar du här;

Kalla fakta 2015-2019pdf

Fler sidor inom välkommen till tallhagsskolan

Välkommen till Tallhagsskolan

Våra ledord är Trygghet och Hälsa ger Kunskap

Kontakta Tallhagsskolan

Kontaktuppgifter till Tallhagsskolan

Förväntningar på Tallhagsskolan

Tillsammans tar vi ansvar för ditt barns skolgång

Värdegrund på Tallhagsskolan

Information om Tallhagsskolans värdegrund

Vision och mål på Tallhagsskolan

Vi stöttar och utvecklar våra elever till trygga, hälsomedvetna och ansvarstagande individer

Publicerad: 27 oktober 2020