Studiehandledning

Bestämmelser om studiehandledning på modersmålet:

Studiehadledningen regleras i 5:e kapitlet paragraf 4 skolförordningen:
En elev ska få studiehandledning på sitt modersmål, om eleven behöver det.
En elev som ska erbjudas studiehandledning och som före sin ankomst till Sverige har undervisats på ett annat språk än modersmålet får ges studiehandledning på det språket i stället för på modersmålet, om det finns särskilda skäl.

Rektor på respektive skola skickar beslut om studiehandledning till Skolmottagningsenheten senast maj månad för nästkommande läsår. 

Kontakt

Fler sidor inom om skolmottagningsenheten

Kontakta Skolmottagningsenheten

Kontaktuppgifter till Skolmottagningsenheten

Modersmålsundervisning

Modersmålsundervisningen är inte bara en fråga om att lära sig språket, utan handlar mycket om att stärka elevens i...

Personal

Listning över personalen på Skolmottagningsenheten

Skolan och dess omgivning

I Skolmottagningsenheten ingår två avdelningar

Senast uppdaterad: 14 januari 2019
Publicerad: 14 december 2018