Kontakta skolmottagningsenheten

Tabell: Kontaktuppgifter till Skolmottagningsenheten

Titel

Namn

E-post

Telefon

Verksamhetschef

Richard Wykman

richard.wykman@kalmar.se

010-352 55 81

Skolsekreterare

Anette Johansson

anette.a.johansson@kalmar.se

010-352 55 80

Sva lärare

Ali Shammari

ali.shammari@kalmar.se


Sva lärare

Karin Svensson

karin.svensson@kalmar.se


It-pedagog

Filippa Weider

filippa.weider@kalmar.se

010-352 59 61

Fler sidor inom om skolmottagningsenheten

Skolan och dess omgivning

I Skolmottagningsenheten ingår två avdelningar

Modersmålsundervisning

Modersmålsundervisningen är inte bara en fråga om att lära sig språket, utan handlar mycket om att stärka elevens i

Studiehandledning

I Skolmottagningsenheten ingår tre avdelningar

Senast uppdaterad: 29 januari 2024
Publicerad: 17 januari 2022