Avspärrning av gator för att inspektera gasminibussar. Höga smällar kan förekomma.

Om Skolmottagningsenheten

Det första som händer är att Skolmottagningsenhetens kontaktperson bjuder in till ett samtal där elev, vårdnadshavare, modersmålslärare och samordnare möts.

När eleven börjar på Skolmottagningsenheten görs en kartläggning av tidigare skolerfarenheter och språkkunskaper samt undervisning i svenska som andraspråk.

När eleven är redo att flytta till sin valda skola hjälper Skolmottagningsenheten till med praktiska saker, som till exempel datum för skolstart, årskursplacering, registrering och inskrivning. Vårdnadshavare träffar tillsammans med Skolmottagningsenhetens kontaktpersoner samt modersmålslärare, rektor och övrig berörd personal på vald skola för att gå igenom elevens kartläggning och fortsatta behov.

Har du frågor går det bra att kontakta Richard Wykman, se uppgifter nedanför.

Kontakta skolmottagningsenheten

Kontakta skolmottagningsenheten

Skolan och dess omgivning

I Skolmottagningsenheten ingår två avdelningar

Modersmålsundervisning

Modersmålsundervisningen är inte bara en fråga om att lära sig språket, utan handlar mycket om att stärka elevens i

Studiehandledning

I Skolmottagningsenheten ingår tre avdelningar