Modersmålsundervisning

Sverige utvecklas alltmer till ett mångkulturellt land. Därmed är det fler och fler människor som pratar ett annat språk än svenska i sin vardag.

Forskningen har visat att barn och ungdomar som undervisas i sitt modersmål behärskar svenska bättre, är tryggare och trivs bättre i skolan.

Modersmålsundervisningen är inte bara en fråga om att lära sig språket, utan handlar mycket om att stärka elevens identitet och göra jämförelser mellan Sverige och modersmålslandet både vad gäller språk och kultur.

Kontakt

Fler sidor inom om skolmottagningsenheten

Kontakta Skolmottagningsenheten

Kontaktuppgifter till Skolmottagningsenheten

Personal

Listning över personalen på Skolmottagningsenheten

Skolan och dess omgivning

I Skolmottagningsenheten ingår två avdelningar

Studiehandledning

I Skolmottagningsenheten ingår tre avdelningar

Senast uppdaterad: 23 september 2021
Publicerad: 22 november 2017