Modersmålsundervisning

Sverige utvecklas alltmer till ett mångkulturellt land. Därmed är det fler och fler människor som pratar ett annat språk än svenska i sin vardag.

Forskningen har visat att barn och ungdomar som undervisas i sitt modersmål behärskar svenska bättre, är tryggare och trivs bättre i skolan.

Modersmålsundervisningen är inte bara en fråga om att lära sig språket, utan handlar mycket om att stärka elevens identitet och göra jämförelser mellan Sverige och modersmålslandet både vad gäller språk och kultur.

Fler sidor inom om skolmottagningsenheten

Kontakta skolmottagningsenheten

Kontakta skolmottagningsenheten

Skolan och dess omgivning

I Skolmottagningsenheten ingår två avdelningar

Studiehandledning

I Skolmottagningsenheten ingår tre avdelningar

Senast uppdaterad: 11 april 2024
Publicerad: 22 november 2017