Ljungbyholmsskolan

Värdegrund på Ljungbyholmsskolan

Elevernas trygghet och trivsel är avgörande för resultaten. All personal som arbetar inom skola och fritidshem ska medverka till att skapa goda relationer.

  • Vi bemöter varandra, elever och vuxna, med respekt och omtanke.
  • Vi ser undervisning, raster och fritidshem som en helhet som kompletterar varandra och utvecklar olika förmågor hos våra elever.
  • Vi arbetar inkluderande och utvecklar lärsituationerna så att elevernas olika lärstilar tas till vara.
  • Vi värnar om ett nära samarbete och en god relation mellan skola och hem.

Skolan har en plan mot diskriminering och kränkningar och en plan för likabehandling där vi beskriver vårt arbete med att förebygga och motverka alla former av kränkningar. I detta arbete är både pedagogisk personal, elevhälsa och IT-pedagog involverade tillsammans med skolledning. Kuratorerna i Södermöre har tagit fram ett gemensamt arbetsmaterial anpassat för respektive stadium som de arbetar med tillsammans med klasserna.

Här hittar ni skolans plan mot diskriminering och kränkningar samt skolans ordningsregler. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Fler sidor inom välkommen till ljungbyholmsskolan

Kontakta Ljungbyholmsskolan

Kontaktuppgifter till Ljungbyholmsskolan

Modersmål, hemspråk på Ljungbyholmsskolan

Rättigheter och regler för modersmålsundervisning

Vision och mål på Ljungbyholmsskolan

Elevernas trygghet och trivsel är avgörande för resultaten

Välkommen till Ljungbyholmsskolan

Här beskriver vi vår verksamhet och organisation

Senast uppdaterad: 9 mars 2021
Publicerad: 25 februari 2021