Kontakta Ljungbyholmsskolan

Välkommen att kontakta oss på Ljungbyholmsskolan.

Tabell: Kontaktuppgifter till Ljungbyholmsskolan

Titel

Namn

E-post

Telefon

Rektor

Malin Holmdahl

malin.holmdahl@kalmar.se

0480-45 22 23

Biträdande rektor

Mia Billmark

maria.billmark@kalmar.se

0480-45 22 12

IT-pedagog

Malin Rönnqvist

malin.ronnqvist@kalmar.se

0480-45 29 09

Vaktmästare

Claes Jansson

claes.jansson@kalmar.se

076-145 27 82

Vaktmästare

Calle Söderberg

carl-magnus.soderberg@kalmar.se

070-405 45 20

Kurator

Mie Pileborg

mie.pileborg@kalmar.se

0480-45 22 05

Skolsköterska

Sofia Blad

sofia.blad@kalmar.se

0480-45 22 04

Arbetslag
Arbetslag Förskoleklass

Röda skolan


0480-45 22 14

Arbetslag åk 1-3

Gula skolan


0480-45 22 17

Arbetslag åk 4-6

Mellanstadiet


0480-45 22 09

Fritidshem
Smaragden

Förskoleklass - Röda skolan


0480-45 22 14

Safiren 1

Elever åk 1 - Gula skolan


0480-45 22 18

Safiren 2

Elever åk 2 - Paviljongen


0480-45 22 24

Safiren 3-4 (äldrefritids)

Elever åk 3-6 - Kommundelshuset0480-45 22 11


Fler sidor inom välkommen till ljungbyholmsskolan

Modersmål, hemspråk på Ljungbyholmsskolan

Rättigheter och regler för modersmålsundervisning

Vision och mål på Ljungbyholmsskolan

Elevernas trygghet och trivsel är avgörande för resultaten

Välkommen till Ljungbyholmsskolan

Här beskriver vi vår verksamhet och organisation

Värdegrund på Ljungbyholmsskolan

Vi arbetar för att förbygga och motverka all form av kränkande behandling.

Senast uppdaterad: 17 januari 2023
Publicerad: 25 februari 2021