Trygghet och säkerhet på Ljungbyholmsskolan

Genom trygghet, respekt och ett lustfullt lärande bygger vi grunden för lärande och nyfikenhet på framtiden.

Fler sidor inom stöd, hälsa och trygghet på ljungbyholmsskolan

Elevhälsan på Ljungbyholmsskolan

Elevhälsans uppdrag är att främja, förebygga och stödja elevens utveckling mot målen.

Olycksfallsförsäkring

Kalmar kommuns försäkringar för barn och elever i våra verksamheter

Sekretess i skolan

Alla barn, elever och föräldrar ska kunna vända sig till personalen i känsliga ärenden och veta att sekretesslagen

Fotografering i skola och förskola

Skolans policy gällande fotografering av barn och sociala medier.

Central elevhälsa

Den kommunala elevhälsans resurser och kompetenser

Senast uppdaterad: 27 mars 2023
Publicerad: 25 februari 2021