Olycksfallsförsäkring

Alla elever, barn, ungdomar och andra grupper inom Kalmar kommuns verksamhetsområden är olycksfallsförsäkrade genom Protector.

Fler sidor inom stöd, hälsa och trygghet på ljungbyholmsskolan

Trygghet och säkerhet på Ljungbyholmsskolan

Vårt gemensamt synsätt angående trygghet och trivsel på hela skolan

Elevhälsan på Ljungbyholmsskolan

Elevhälsans uppdrag är att främja, förebygga och stödja elevens utveckling mot målen.

Sekretess i skolan

Alla barn, elever och föräldrar ska kunna vända sig till personalen i känsliga ärenden och veta att sekretesslagen

Fotografering i skola och förskola

Skolans policy gällande fotografering av barn och sociala medier.

Central elevhälsa

Den kommunala elevhälsans resurser och kompetenser

Publicerad: 25 februari 2021