Begränsa smittspridningen av covid-19

Här hittar du de lagar, råd och rekommendationer som gäller för Kalmar län.

Fritidshem på Lindsdalsskolorna

På Lindsdalsskolorna har vi flera fritidsavdelningar uppdelade på båda skolorna och utifrån ålder. Vi har en aktiv rastverksamhet som hjälper till att aktivera eleverna under raster.

På Lindsdalsskolorna finns åtta fritidshemsavdelningar, tre avdelningar på Sjöängsskolan och fem på Lindsdalsskolan.

På Lindsdalskolan heter avdelningarna

  • Morgonsol - förskoleklass
  • Morgonsol - år 1
  • Morgonsol - år 2
  • Morgonsol - år 3
  • Aftonsol - år 4-6.

På Sjöängsskolan heter avdelningarna

  • Livbojen - förskoleklass
  • Pirayan - år 1-2
  • Kobben - år 3-6.

Varje fritidshem har en egen hemvist. Fritidshemmens verksamhet utgår ifrån skollag och läroplan.

Ett utdrag ur läroplanen (lgr 11 kap 4):

Fritidshemmet ska komplettera förskoleklassen och skolan genom att lärandet i högre grad ska vara situationsstyrt, upplevelsebaserat och grupporienterat samt utgå från elevernas behov, intressen och initiativ. Vi ska även erbjuda eleverna rekreation och vila för hälsa och välbefinnande.

På Lindsdalsskolorna finns ett årshjul för fritidshemmens verksamhet där alla delar i läroplanens innehåll finns med och där eleverna är med och har inflytande över vilken undervisning vi erbjuder i verksamheten. I fritidshemmet ska det vara en balans mellan aktiviteter och fri lek men lärandet ska alltid vara i centrum. Lindsdalsskolornas fritidshem är ett levande fritidshem som hela tiden utvecklas.

Under de första veckorna av sommarlovet bedriver fritidshemmen på Lindsdalsskolorna verksamheten på Värsnäs.

Fler sidor inom elev och vårdnadshavare på lindsdalsskolorna

Inloggning vårdnadshavare på Lindsdalsskolorna

Inloggning till lärportalen EdWise

Sjukanmälan på Lindsdalsskolorna

Sjukanmäl ditt barn via epost, telefon eller lärportalen EdWise

Dokument och blanketter på Lindsdalsskolorna

Alla blanketter och e-tjänster finns under ”Mina sidor” på kommunens webbplats.

Lektionsschema för elever på Lindsdalsskolorna

Här finner du lektionsscheman för Lindsdalsskolornas klasser

Läsårstider på Lindsdalsskolorna

Information om läsårstider och studiedagar

Matsedel och kostpolicy på Lindsdalsskolorna

Matsedel och kostpolicy för Kalmar kommuns skolor och förskolor

Prov och läxor på Lindsdalsskolorna

Lindsdalsskolorna erbjuder elever fokustid och individuell tid med lärare.

Tidtabeller bussturer

Här finner du busslinjer och busstidtabeller som är aktuella för Lindsdalsskolorna

Senast uppdaterad: 11 mars 2021
Publicerad: 12 november 2020