Värdegrund på Kalmarsundsskolan

Vi ser! Vi hör! Vi gör!

På Kalmarsundsskolan skapar vi goda relationer genom att vi bemöter varandra med omtanke och respekt. Vi ser, hör och gör det lilla extra och jobbar för att eleven utmanas, oavsett vilken nivå eleven befinner sig på. Det råder en varm stämning i klassrum och korridorer samt på skolgården.

Elevernas trygghet och trivsel är avgörande för resultaten. På skolan finns ett aktivt trygghetsarbete som kuratorerna leder tillsammans med arbetslagen. Skolan har en plan mot diskriminering och kränkningar, där vi beskriver vårt arbete och vår nolltolerans mot alla former av kränkningar och vår satsning på elevhälsoteamets sammansättning är utifrån elevernas behov.

Vi-känsla och trygghet är viktigt för alla på vår skola. Vi har gemensamma aktiviteter för att uppmärksamma högtider och traditioner. Kuratorerna har tagit fram ett värdegrundsmaterial anpassat för respektive stadium, som klasslärare och mentorer arbetar med på mentorstiden.

Men ensam är inte stark, därför är ett nära samarbete med hemmet en förutsättning för bästa möjliga lärande.

Fler sidor inom välkommen till kalmarsundsskolan

Förväntningar på Kalmarsundsskolan

Förväntningar på elever, vårdnadshavare och personal på Kalmarsundsskolan

Historik Kalmarsundsskolan

Lite kort historik - Kalmarsundsskolan

Kontakta Kalmarsundsskolan

Kontaktuppgifter till Grundskolans rektor och skolledning

Modersmål, när barnet talar ett annat språk

Rättigheter och regler för modersmålsundervisning

Resultat och uppföljning på Kalmarsundsskolan

Undersökningar och enkäter gjorda av elever och vårdnadshavare i Kalmar kommuns skolor

Vision och mål på Kalmarsundsskolan

Förskoleklassen är länken mellan förskola och skola och här börjar arbetet med att eleven ska känna att de själva ä

Välkommen till Kalmarsundsskolan

Kalmarsundsskolan följer eleverna från förskoleklass tills de lämnar oss för gymnasiet.

Senast uppdaterad: 12 maj 2021
Publicerad: 11 september 2019